KARS YÖRESİ
SÜRDÜRÜLEBİLİR KÖY  PROJELERİ


'One World Ödülü'

 

Kars yöresinde 2006 yılından beri sürdürülen bu projelerin temel amacı yörenin zengin botanik ve tarımsal çeşitliliğini köy ailelerine istihdam sağlayacak şekilde korumaktır. Projeler, ekolojik, sosyal ve ekonomik faktörleri ele alan bütüncül bir kavramla uygulanır. Yerel tohumları ve geleneksel ürünleri yaşatarak köy yaşamına katkıda bulunmayı, çevre bilincini geliştirerek köy halkına alternatif iş alanları sağlamayı amaçlarlar.